Új munkák 2009-2012

Új munkák 2009-2012 HU - No data

Új munkák 2009-2012
2.000 Ft Nettó ár: 2.000 Ft
Álompárok
Sinkó István kiállítása a Symbol Art Galériában
 
Álmodunk. Mint tudjuk, mindnyájan és rendszeresen. Csak legfeljebb gyakran nem emlékszünk rá másnap reggel. Ugyanakkor meglehetősen különbözünk abban, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk az álmoknak általában, és ezen belül is saját álmainknak. Van, akit egyáltalán nem érdekelnek álmai, nem törődik velük, meg sem próbálja, hogy felidézze őket. Mások viszont még kis jegyzetfüzetet is készítenek éjjeliszekrényükre, hogy ha felébrednek, minél részletesebben tudják rekonstruálni a felrémlő foszlányokat. 
 
Az álmok megítélésének és fontosságának eltérését nem csak az egyének szintjén figyelhetjük meg, hanem a különböző művészettörténeti korszakokban is. A reneszánsz vagy a hűvös klasszicizmus kevesebbet foglalkozott vele, mint a misztikára és víziókra hajlamosabb középkor, barokk és romantika. Az avantgárd mozgalmak közül az absztrakt konstruktív és geometrikus irányzatait jóval hidegebben hagyja, mint a szürrealizmust, amely egyik legalapvetőbb kiindulópontjául teszi.
 
Sinkó István a Symbol Art Galériában rendezett kiállításán bemutatott művei megértéséhez is hasznos lehet, ha az álmokból indulunk ki. Számára is nagy jelentősége van az álom során látott vízióknak, ugyanakkor nem arra alapozza festészetét, hogy ezeket a látomásokat és látványokat kontrollálatlanul adja vissza. Az irányíthatatlan tudatállapotban kontrollálatlanul és kontrollálhatatlanul megjelenő képekből és látomásokból tudatosan alakítja ki alkotásait. A látott képet továbbgondolja, átalakítja, például hozzárendeli művészettörténeti ismereteiből azokat az elemeket, melyek révén termékeny párhuzamok alakulhatnak ki. Erre utal a kiállítást kísérő brosúrában azzal, hogy: „a szellemi örökség mozgósítására” törekszik. Az ablak-képek esetében például a romantika, azon belül is Caspar David Friedrich juthat eszünkbe, az ablakon kitekintő, hátulról látott nő variációi tűnnek fel. A víz-sorozatnál nem csak a híres impresszionista előzmények, például a késői Monet tavirózsái idéződhetnek fel, hanem olyan erősebb művek is, mint amilyen Leonardo víztanulmányai és az azokból kinövő apokaliptikus képek. A város bonyolult struktúrája, majd pedig pusztulásának víziója mögött pedig Piranesi híres metszetsorozatát érezzük. 
 
Ám nem egyszerű újraalkotásokról, közvetlen hivatkozásokról és utánérzetekről van szó, a távoli analógiákat felülírja az alkotó saját látásmódjának ereje. Természetesen azt sem mondhatjuk, hogy csak egyénieskedő, öncélú látványelemek tűnnének fel, hiszen akkor nem is érdekelne minket művészete. A különlegesség az lesz, ahogy saját, öntudatlanul születő képeit, álmait, látványait az ugyanilyen öntudatlanul, a művészettörténeti ismeretei révén a tudatában szinte ösztönösen meglévő klasszikus példák segítségével immáron tudatosan új, egyéni és egyedi művek sorozatává rendezi. Rendezi és alakítja, kísérletezik velük, többek között éppen azáltal, hogy párokat alakít ki belőlük. Tematikus, formai, kompozíciós hasonlóságok kötik össze ezeket a párokat, de sokszor eltérések is megfigyelhetőek, például a színek tekintetében: a párok egyik darabja sötétebb, míg a másik világosabb tónusú. 
 
Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket találunk a párok esetében egymás között, illetve a teljes sorozatot tekintve is feltűnnek a tudatossá tett ösztönös képek jellegzetességei. A személyes kép, a mások számára talán kevésbé vagy egyáltalán nem érdekes látomás így válik műalkotássá, mindenkihez szóló képpé, ahol a művek szemlélése során újabb élményeket kaphatunk: Sinkó István vízióinak képpé, önálló értékű alkotásokká alakított változatainak szemlélésekor tehát megismerhetjük nemcsak klasszikus műalkotások hatásainak öntudatlan beépülését és a művész saját benső képeit, hanem a kettő átlényegülési és újat alkotó folyamatait is. 
 

 

Somhegyi Zoltán